Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat Dyrektora Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia o rozpoczęciu kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

11.03.2021

W związku z przepisem art. 95n ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o rozpoczęciu procesu kwalifikacji do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń