Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta w 2020 r.

07.01.2020

W związku z Zarządzeniem Nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta.

Termin składania wniosków – do dnia 31 marca 2020 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542019def,7050.html

Źródło: Wydział Ekonomiczno-Finansowy