Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący zawierania umów o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta

25.06.2021

W związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku uprzejmie informuje, że świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta.

Termin składania wniosków – do dnia 31 października 2021 roku.

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod poniższym adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1072021def,7370.html