Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

10.02.2020

Podlaski OW NFZ zachęca do składania wniosków o zawarcie umów o potwierdzanie profilu zaufanego i zapoznania się z listą dokumentów, których znajomość jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej realizacji umowy.

Podlaski OW NFZ zachęca świadczeniodawców POZ do składania wniosków
o zawarcie umów o potwierdzanie profilu zaufanego, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 roku w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego.

Zawarcie umowy umożliwi świadczeniodawcy POZ potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego jego świadczeniobiorcom, a w konsekwencji pacjent będzie mógł dokonać aktywacji dostępu do Internetowego Konta Pacjenta (IKP), zawierającego przydatne informacje, m.in.: o receptach, wizytach u lekarza, skierowaniach do uzdrowisk.

Szczególnie prosimy zainteresowanych świadczeniodawców POZ do zaznajomienia się oraz swoich pracowników z poniższą listą dokumentów, których znajomość jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej realizacji umowy.

1. Materiał informacyjny publikowany na stronie poświęconej profilowi zaufanemu obejmuje:

   a) Instrukcję Użytkownika PZ (plik PDF, 1,41 MB),

   b) Instrukcję dla Osoby Potwierdzającej PZ (plik PDF, 1,5 MB),

   c) Procedury – Punkty Potwierdzające.

2. Materiał informacyjny zamieszczony na stronie MSWiA poświęcony weryfikacji autentyczności dokumentów 

3. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2019 r. poz. 700, z późn. zm.).

4. Rozporządzenie ministra cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

5. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników z dnia
5 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1627).

6. Załącznik do zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego:  Instrukcja zgłaszania zdarzenia noszącego znamiona naruszenia ochrony danych osobowych przez świadczeniodawców potwierdzających w imieniu Funduszu profile zaufane.

Informujemy również, że: wnioski o zawarcie umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego będą rozpatrywane przez Oddział Funduszu w terminie 14 dni od dnia złożenia i w przypadku braku zastrzeżeń, uzgodniony zostanie termin podpisania umowy o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego. Zawarcie ww. umowy jest warunkiem koniecznym do realizacji przez Oddział ,,Wniosku w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego w imieniu Narodowego Fundusz Zdrowia”.

Kompletne wnioski należy składać w Kancelarii Podlaskiego OW NFZ
w Białymstoku, ul. Pałacowa 3.