Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący zakupu świadczeń opieki zdrowotnej przez POW NFZ

18.02.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zainteresowany jest zakupem świadczeń opieki zdrowotnej w poniżej wymienionych rodzajach i zakresach świadczeń na wskazanych obszarach kontraktowania:

1.Świadczenia w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczenia ortodoncji dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r.ż. na obszarze powiatu siemiatyckiego i powiatu monieckiego

2.Świadczenia w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży na obszarze województwa podlaskiego,

3. Świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresie leczenie spastyczności opornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baklofenowej oraz domowa antybiotykoterapia dożylna na obszarze województwa podlaskiego.

4. Świadczenia w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w zakresach telekonsylium kardiologiczne, telekonsylium geriatryczne na obszarze województwa podlaskiego

Podmioty wykazujące gotowość do udzielania świadczeń w powyższych zakresach świadczeń proszone są o zgłoszenie do tut. Oddziału NFZ.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (85) 745 95 28.