Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący weryfikacji danych sprawozdawczych o zrealizowanych procedurach zabiegowych

17.01.2018

W związku z występującymi trudnościami w zakresie przekazywania przez świadczeniodawców, w danych sprawozdawczych o zrealizowanych świadczeniach, wymaganych danych dotyczących personelu wykonującego procedury zabiegowe, raporty statystyczne zawierające nieprawidłowości w tym zakresie, przekazywane komunikatem sprawozdawczym SWIAD, dotyczące świadczeń zrealizowanych w czwartym kwartale 2017 roku oznaczone zostaną błędem „OSTRZEŻENIE”. Braki wskazania personelu realizującego procedury zabiegowe w raportach statystycznych dotyczących świadczeń zakończonych po dniu 1 stycznia 2018 roku, zweryfikowane sprawdzeniem 51301009 – Sprawdzenie wymagalności podania danych dotyczących osoby kierującej wykonaniem operacji albo zabiegu (personel-proc), zostaną oznaczone błędem KRYTYCZNYM, a tym samym nie będą umożliwiały rozliczenia finansowego w bieżącym i kolejnych okresach rozliczeniowych. Świadczenia te, nie będą także stanowiły podstawy do wyznaczenia finansowania świadczeń w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej w kolejnych okresach rozliczeniowych.

Dział Monitorowania, Analiz i Planowania Świadczeń