Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

12.09.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie:

  • Leczenie beksarotenem ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego (w tym leki)

na obszarze województwa podlaskiego.

 

 

Unieważnienie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2017 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami