Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

24.04.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną

na obszarze województwa podlaskiego.

 

 

Unieważnienie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2018 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami