Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

08.04.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu w dniu 5 kwietnia 2019 r. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie hipercholesterolemii rodzinnej,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.Unieważnienie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2019 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)źródło: Wydział Gospodarki Lekami