Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w izbach przyjęć i oddziałach szpitalnych

09.08.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina Świadczeniodawcom realizującym umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie szpitalne o postanowieniach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2013r. poz. 1520 ze. zm.) Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji jest zobowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia. Przywołane przepisy wskazują na obowiązek całodobowego zapewnienia obsady lekarsko – pielęgniarskiej oraz określonych badań diagnostycznych. Podlaski OW NFZ przypomina również, iż przedstawione wyżej obowiązki dotyczą wszystkich świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne w trybie hospitalizacji.

W związku ze skargami Pacjentów, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wyjaśnia, że nie prowadzi i nie ustala grafików pracy izb przyjęć ani oddziałów szpitalnych, z wyjątkiem grafiku pracy pracowni hemodynamiki i oddziału intensywnej opieki kardiologicznej, który stosownie do obowiązujących przepisów prawa jest uzgadniany przez Świadczeniodawców z Dyrektorem Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.