Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący sporządzania ofert na ogłoszone postępowania konkursowe w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

07.05.2018

W związku z trwającym procesem przygotowywania ofert – Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż Program NFZ-KO ze względów technicznych nie umożliwia wykazania w ofercie dwa razy tej samej osoby z uwzględnieniem dwóch różnych zawodów medycznych. W przypadku zamiaru wykazania w ofercie dwa razy tej samej osoby z uwzględnieniem innych zawodów medycznych, należy przygotować ofertę wykazując w niej osobę personelu, jej kwalifikacje oraz ustalony harmonogram pracy, a jednocześnie do oferty należy dołączyć oświadczenie ze wskazaniem tej samej osoby ale z innym zawodem medycznym, jej kwalifikacje oraz ustalony harmonogram pracy. Jednocześnie należy złożyć informację, iż w przypadku zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazana w oświadczeniu osoba zostanie uwzględniona w harmonogramie zgłoszeniem zmiany do umowy zgodnie ze złożonym oświadczeniem do oferty.