Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe)

12.09.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie:

 1. Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST),
 2. Leczenie chłoniaków złośliwych,
 3. Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,
 4. Profilaktyka zakażeń wirusem RS,
 5. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych,
 6. Leczenie parykalcytolem wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych,
 7. Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3),
 8. Leczenie czerniaka skojarzoną terapią dabrafenibem i trametynibem (ICD-10 C43),
 9. Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (PNO) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką,
 10. Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem (ICD-10 C91.1),

w tym leki  na obszarze województwa podlaskiego.

 

 

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2017 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami