Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ratownictwo medyczne.

21.12.2020
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju ratownictwo medyczne w zakresie:
•          świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
•          świadczenia udzielane czasowo przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
•          świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego
na obszarze województwa podlaskiego.
Rozstrzygnięcie: (w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2021 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: ratownictwo medyczne).