Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

26.04.2019

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wenetoklaksem,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2019 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)


źródło: Wydział Gospodarki Lekami