Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

13.07.2018

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu w dniu 12.07.2018 r. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  1. Leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek,
  2. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK,
  3. Ibrutynib w leczeniu chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

 

 

Rozstrzygnięcie:

(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2018 r., bieżący status: rozstrzygnięte, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami