Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych.

27.04.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe w zakresie: uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych.

Rozstrzygnięcie: dostępne jest pod adresem:
http://konkurs.nfz.gov.pl/ap-pubpst/user/pst/pstlst@default+start

(inne Oddziały-OW NFZ w Białymstoku-Lecznictwo Uzdrowiskowe)

Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego.