Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki, położne oraz pielęgniarki szkolne

27.07.2016

Dział Rozliczania Umów Podlaskiego Oddziału Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z zapisami § 4 zarządzenia nr 70/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 października 2015 r. zmieniającego zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia określające warunki zawierania i realizacji umów w poszczególnych rodzajach świadczeń, w związku z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów (Dz. U. 2015 poz. 1400 z późn. zm.) w celu rozliczenia dodatkowych środków na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne., Świadczeniodawcy zobowiązani są do składania faktur za miesiąc lipiec i sierpień 2016 r. wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 8 do ww. zarządzenia (400 zł na 1 etat pielęgniarki lub położnej).

Ponadto zgodnie z zarządzeniem nr 50/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 27 czerwca 2016 roku, Świadczeniodawcy realizujący umowę w rodzaju POZ, w celu rozliczenia kwot na zwiększenie finansowania świadczeń o których mowa w § 3 oraz § 4 w ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od miesiąca czerwca 2016 r. zobowiązani są do składania faktury wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 6 do umowy POZ.