Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący prawidłowego wystawiania zaświadczenia lekarskiego osobom uprawnionym zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860)

06.04.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, uprawnia do otrzymania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia żywego dziecka w wysokości 4000 zł, aby otrzymać w/w świadczenie potrzebne jest zaświadczenie lekarskie. Zaświadczenie powinno zawierać informację, że lekarz potwierdza u dziecka:

 • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo
 • nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu,

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Kto wystawia zaświadczenie

Zaświadczenie takie wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Zgodnie z art. 5 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1793 ze zm.) lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz będący świadczeniodawcą, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Ponadto, Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz. 1860) zarówno kobiecie, jak i jej rodzinie przysługują dodatkowe uprawnienia, z tytułu:

 • przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
 • wsparcia psychologicznego,
 • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych,
 • dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie informacje dotyczące umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych przez Podlaski OW NFZ można odnaleźć na stronie internetowej Oddziału – http://www.nfz-bialystok.pl/poradnie/wyszukiwarka.php

W celu poprawnego skorzystania z wyszukiwarki należy wybrać rodzaj świadczeń, np. rehabilitacja lecznicza oraz zakres świadczeń np. fizjoterapia ambulatoryjna.

Dodatkowo, wszelkie informacje o podmiotach posiadających umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Podlaskim OW NFZ można uzyskać pod nr telefonu: (85) 745 95 00.