Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie  szpitalne – programy zdrowotne (lekowe).

25.10.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: programy lekowe – leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką, leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej obinutuzumabem, leczenie podtrzymujące olaparybem chorych na nawrotowego platynowrażliwego zaawansowanego raka jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzewnej,w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.12.2016r. – 30.06.2017r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 25-10-2016
  • składanie ofert do – 08-11-2016
  • otwarcie ofert – 09-11-2016
  • rozstrzygnięcie postępowania – 23-11-2016

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2016 roku.

Plik do pobrania w zakresie ceny oczekiwanej w ogłoszonym postępowaniu konkursowym: cena-oczekiwana

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami