Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT ORAZ CENY OCZEKIWANEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE)

12.05.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: PROGRAMY LEKOWE :

 1. LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10 K51),
 2. LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ,
 3. LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK,
 4. LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A,
 5. LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5q,
 6. LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI,
 7. LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH,
 8. LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC,
 9. LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM.

W TYM LEKI  na obszarze województwa podlaskiego.

 

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.07.2017r. – 30.06.2021r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

 • ogłoszenie postępowania – 12-05-2017
 • składanie ofert do – 26-05-2017
 • otwarcie ofert – 31-05-2017
 • rozstrzygnięcie postępowania – 23-06-2017

 

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2017 roku.

 

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
03.0000.355.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10 K51) 52,00
03.0001.355.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG) (ICD-10 K51) 1,00
03.0000.381.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 52,00
03.0001.381.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ 1,00
03.0000.382.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK 52,00
03.0001.382.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CERTOLIZUMABEM PEGOL PACJENTÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ SPONDYLOARTROPATII OSIOWEJ (SpA) BEZ ZMIAN RADIOGRAFICZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA ZZSK 1,00
03.0000.383.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A 52,00
03.0001.383.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A 1,00
03.0000.384.02 PROGRAM LEKOWY – LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5q 52,00
03.0001.384.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5q 1,00
03.0001.385.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 1,00
03.0000.385.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z PRZERZUTOWYM GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI 52,00
03.0001.386.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH 1,00
03.0000.386.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WRODZONYCH ZESPOŁÓW AUTOZAPALNYCH 52,00
03.0001.387.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 1,00
03.0000.387.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC 52,00
03.0001.388.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 1,00
03.0000.388.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PODSTAWNOKOMÓRKOWEGO SKÓRY WISMODEGIBEM 52,00

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są pod adresem: https://sdsikch.nfz-bialystok.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami