Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT ORAZ CENY OCZEKIWANEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) – LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO W TYM LEKI.

22.01.2016

SZCZEGÓŁY DOT. KONKURSU