Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert oraz ceny oczekiwanej w rodzaju leczenie  szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) – leczenie przetoczeniami immunoglobulin w chorobach neurologicznych w tym leki

07.06.2016

Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH, W TYM LEKI  na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 01.07.2016r. – 30.06.2017r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 02-06-2016
  • składanie ofert do – 16-06-2016
  • otwarcie ofert – 17-06-2016
  • rozstrzygnięcie postępowania – 23-06-2016

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2016 roku.

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
03.0000.367.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH 52,00
03.0001.367.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PRZETOCZENIAMI IMMUNOGLOBULIN W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH 1,00

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami