Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT ORAZ CENY OCZEKIWANEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) – LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA, C 84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T) W TYM LEKI

13.06.2016

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: PROGRAM LEKOWY – LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA, C 84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T), W TYM LEKI;  na obszarze województwa podlaskiego.

Okres obowiązywania przedmiotowych umów 15.07.2016r. – 30.06.2017r.

Harmonogram postępowania konkursowego:

  • ogłoszenie postępowania – 13-06-2016
  • składanie ofert do – 27-06-2016
  • otwarcie ofert – 28-06-2016
  • rozstrzygnięcie postępowania – 05-07-2016

Podlaski OW NFZ w Białymstoku podaje do wiadomości cenę oczekiwaną jednostek rozliczeniowych w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe) w ww. postępowaniu.

 

Cena oczekiwana w ogłoszonym postępowaniu konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe) w 2016 roku.

Kod zakresu świadczenia Nazwa świadczenia Cena oczekiwana
03.0000.377.02 PROGRAM LEKOWY – LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA, C 84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T) 52,00
03.0001.377.02 LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE OPORNYCH I NAWROTOWYCH POSTACI CHŁONIAKÓW CD30+ (C 81 CHOROBA HODGKINA, C 84.5 INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T) 1,00

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami