Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGŁOSZENIA POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT ORAZ CENY OCZEKIWANEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY ZDROWOTNE (LEKOWE) – LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA (ICD-10 N31), LECZENIE PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH) (ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26), LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (PMPA) (ICD-10 M31.3, M31.8), W TYM LEKI.

05.11.2015

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza postępowanie
prowadzone w trybie konkursu ofert o zawarcie umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju: leczenie szpitalne – programy zdrowotne (lekowe), w zakresie: PROGRAM LEKOWY –
LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA (ICD-10 N31), LECZENIE
PRZEWLEKŁEGO ZAKRZEPOWO-ZATOROWEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (CTEPH)
(ICD-10 I27, I27.0 i/lub I26) ORAZ LECZENIE AKTYWNEJ POSTACI ZIARNINIAKOWATOŚCI
Z ZAPALENIEM NACZYŃ (GPA) LUB MIKROSKOPOWEGO ZAPALENIA NACZYŃ (PMPA)
(ICD-10 M31.3, M31.8), W TYM LEKI.
na obszarze województwa podlaskiego.
Okres obowiązywania przedmiotowych umów 30.12.2015r. – 30.06.2016r.
Harmonogram postępowania konkursowego: