Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący obowiązku świadczeniodawcy zapewnienia bieżącej rejestracji świadczeniobiorców przy wykorzystaniu telefonu

07.08.2017
Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, świadczeniodawca ma obowiązek zapewnienia bieżącej rejestracji telefonicznej we wszystkich godzinach udzielanych świadczeń, zgodnie z harmonogramem udzielanych świadczeń.

Świadczeniobiorca rejestruje się u świadczeniodawcy w celu uzyskania terminu udzielenia świadczenia. Obowiązek zapewnienia możliwości otrzymania tego terminu w przypadku konieczności oczekiwania (tj. przez wpis na listę oczekujących) każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń został nałożony na świadczeniodawców na poziomie ustawy (art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1793, z późń. zm.)

Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie ogólnych warunków umów (Dz. U. z 2016, poz. 1146), także wprowadza w § 13 ust. 1 wymóg dokonywania rejestracji na bieżąco. Spełnienie tego warunku zakłada, że świadczeniodawca  nie może w sposób dowolny ograniczać możliwość realizowania tego prawa tylko do wybranej przez siebie formy.