Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący art. 37 k ust. 1d prawa farmaceutycznego – badania kliniczne

21.07.2020

W nawiązaniu do Komunikatu Centrali NFZ z dnia 13.02.2020r. Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku przypomina, że zgodnie z art. 37 k ust. 1d prawa farmaceutycznego badacz lub właściwy podmiot leczniczy przekazuje do właściwego ze względu na miejsce prowadzenia badań oddziału wojewódzkiego NFZ, wykaz numerów PESEL ubezpieczonych uczestników badań klinicznych, a w przypadku jego braku numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli do badań klinicznych jest włączony noworodek, który jeszcze nie ma numeru PESEL, jego dane należy przekazać zaraz po nadaniu mu tego numeru. Obowiązek przekazywania danych nie dotyczy osób nieubezpieczonych. Należy zgłaszać zarówno dzień włączenia do badania, jak i wyłączenia z badania. Obowiązek zgłaszania mają wszystkie ośrodki prowadzące badania kliniczne, również te, które nie podpisały umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Dane uczestników badan klinicznych należy przekazać w wybranej formie:

 • tradycyjnego listu, na adres: ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok,
 • listu wysłanego za pośrednictwem e-PUAP,
 • e-maila wysłanego na specjalny adres e-mailowy: badaniakliniczne@nfz-bialystok.pl .

Korespondencja i wykaz numerów PESEL muszą mieć jeden z podpisów:

 • zaufany,
 • osobisty,
 • kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych numery PESEL, które są przekazywane drogą elektroniczną, muszą być w spakowanym folderze zabezpieczonym hasłem. Hasło do folderu należy przesłać innym kanałem komunikacji.

Jednostka publikująca*: Wydział Gospodarki Lekami