Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
 • Facebook Logo
 • Youtube Logo
 • Twitter Logo
 • Język Migowy dłonie Logo
 • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dotyczący aneksowania umowy w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe.

02.11.2016

Aneksowanie  umowy  wieloletniej w rodzaju: lecznictwo 
uzdrowiskowe
 na okres rozliczeniowy od 01.01.2017 roku do 30.06.2017 roku

POW NFZ w Białymstoku uprzejmie informuje o udostępnieniu definicji zapytania aktualizacyjnego na rok 2017.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie aktualizacyjne właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

W celu przygotowania dokumentacji świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. Aktualizacji potencjału zgodnie ze stanem na 01.01.2017 r. – (SZOI),
 2. Wygenerowania profilu świadczeniodawcy,
 3. Pobrania i instalacji aplikacji aktualizacyjnej NFZ–KO,
 4. Zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2017 r.,
 5. Przygotowania formularza dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej,
 6. Zapisania dokumentacji elektronicznej na nośniku elektronicznym z opisem zawierającym następujące informacje:
  1. wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  2. nazwa i adres świadczeniodawcy,

Przypominamy, że Świadczeniodawca sporządzając ofertę aktualizacyjną winien przestrzegać następujących zasad:

 1. Aktualizacja winna być sporządzona z zachowaniem należytej staranności, w szczególności należy zwrócić uwagę na właściwe przedstawienie potencjału wykonawczego Świadczeniodawcy (personelu medycznego, harmonogramu pracy i kwalifikacji, sprzętu).
 2. Dokumentacja aktualizacyjna przekazana na nośniku w wersji elektronicznej winna być zgodna z wydrukiem papierowym.

Komplet dokumentacji tj.:

– dokumentację aktualizacyjną (wydruk- podpisany i opieczętowany + płyta CD z wersją elektroniczną dokumentacji),
– przesłaną przez POW NFZ w Białymstoku propozycję finansową na okres rozliczeniowy 01.01.2017-30.06.2017r.,
– przesłane przez POW NFZ w Białymstoku oświadczenie potwierdzające spełnienie przez Świadczeniodawcę warunków koniecznych do realizacji świadczeń,

– wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy

należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w siedzibie POW NFZ przy ul. Pałacowej 3 w Białymstoku lub przesłać pocztą w terminie do dnia 10 listopada 2016 roku.

Zapytanie aktualizacyjne – do pobrania: ZPO (powyższą paczkę po pobraniu należy rozpakować a następnie zaimportować używając programu NFZ-KO)