Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Jak działa szpital w Łomży – ważne informacje dla pacjentów

23.03.2020

W związku z organizacją sieci szpitali jednoprofilowych, zakaźnych na potrzeby leczenia osób zakażonych koronawirusem, w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży została zmieniona organizacja świadczeń.

Najważniejsze informacje dla pacjentów:

  • Ciągle działa poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ze względów bezpieczeństwa na czas pandemii funkcjonuje ona jednak w nowej lokalizacji – w pomieszczeniach poradni chorób płuc i gruźlicy (parter budynku poradni specjalistycznych) – wejście od szczytu budynku, tel.: 86 473 36 66.
  • Kontynuowana jest chemioterapia pacjentów onkologicznych, którzy są w trakcie leczenia. Świadczenia ze względów bezpieczeństwa na czas trwającej pandemii przeniesione są do nowej lokalizacji. Pacjenci informowani są indywidualnie.
  • Pacjenci oczekujący na pierwszą wizytę w poradniach specjalistycznych powinni zgłaszać się do najbliższych poradni specjalistycznych. Wykaz poradni można znaleźć TUTAJ
  • W przypadku pacjentów kontynuujących leczenie w poradniach specjalistycznych w Szpitalu Wojewódzkim w  Łomży możliwe są teleporady, poprzez które pacjent może otrzymać e-receptę, e-zwolnienie lub poradę medyczną.

Informacji na temat, gdzie można umówić nowy termin wizyty, udzielają pracownicy Delegatury Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego w Łomży przy al. Piłsudskiego 11a, pod nr tel. 86 216 88 45, 86 216 88 40 oraz w Białymstoku w siedzibie Podlaskiego Oddziału NFZ przy ul. Pałacowej 3, pod numerem tel. 85 745 95 00.


  • Na czas zagrożenia epidemicznego zawieszona jest w łomżyńskim szpitalu działalność medycyny pracy i zakładów diagnostycznych (z wyjątkiem pacjentów hospitalizowanych).
  • Dokumentacja medyczna będzie udostępniana osobom i podmiotom upoważnionym do dokumentacji medycznej pacjenta na wniosek złożony drogą elektroniczną (sekretariat@szpital-lomza.pl) lub pocztą tradycyjną.
  • Do dnia 03.04 2020 r. w godzinach 7.30-14.30 (w pomieszczeniu poradni urologicznej – parter budynku poradni specjalistycznych – wejście od szczytu budynku – od strony SOR) będzie można odebrać: skierowania na badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, aby można było wykorzystać je do wykonania badań w innych placówkach, wyniki badań wykonanych w zakładzie diagnostyki obrazowej (tomografia, rezonans, rtg) dotychczas nieodebrane, badania laboratoryjne dotychczas nieodebrane.

W szpitalu w Łomży trwają także szkolenia personelu – w szczególności z zakresu utrzymania reżimu sanitarnego i zmiany organizacji świadczeń.

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej POW NFZ
na podst. materiałów Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, fot. PUW