Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dot. kontraktowania Pracowni Endoskopii

27.04.2018

Podlaski Oddział wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, iż w przypadku składania ofert jednocześnie na dwa zakresy świadczeń:
– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia
oraz
– badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia,
realizowanych w jednej komórce organizacyjnej, należy pamiętać o zachowaniu rozdzielności harmonogramu czasu pracy personelu.

W takim przypadku w systemie SZOI (Portal Świadczeniodawcy) należy w miejscu udzielania świadczeń wpisać pełną rozpiętość godzinową pracy personelu.

Dopiero przygotowując ofertę w aplikacji ofertowej (NFZ-KO) na wybrany zakres w wybranym postępowaniu na dany obszar kontraktowania użytkownik może ograniczyć czas pracy personelu na potrzeby każdego z zakresów.