Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat do świadczeniodawców POZ dot. sprawozdawania do NFZ informacji o wystawionych receptach

17.10.2019

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że w ramach sprawozdawanych świadczeń, podczas których wystawione zostały recepty, należy wskazywać formę wystawionej recepty (e-recepta, recepta papierowa) albo jej brak.

W strukturze obowiązującego aktualnie komunikatu świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (SWIAD) umożliwiono w ramach sprawozdawanego świadczenia (porady lekarskiej) przekazanie powyższej informacji.

Z uwagi na sposób rozliczania świadczeń (zwiększona stawka kapitacyjna zależna od procentowego udziału wystawionych e-recept w stosunku do wszystkich wystawionych recept) informacje przekazane przez świadczeniodawców będą weryfikowane pod kątem zgodności liczby wystawionych recept sprawozdanych przez świadczeniodawcę z ogólną liczbą recept wystawionych.

Mając powyższe na uwadze należy pamiętać o obowiązku świadczeniodawcy rzetelnego przekazywania informacji o udzielonych świadczeniach.

Niniejszy komunikat dotyczy również poprawności danych przekazywanych przez świadczeniodawców POZ związanych z wystawianiem recept przez pielęgniarki i położne (oświadczenia).