Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat do lekarzy, lekarzy dentystów i felczerów w związku

18.12.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ w Białymstoku przypomina, że zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw, z dniem 31 grudnia 2016 r. wygasły wszystkie aktywne umowy upoważniające do wystawiania recept refundowanych. Jednocześnie POW NFZ informuje, że termin składania wniosków o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept oraz aktualizację danych osobowych w SNRL został przesunięty do 30 czerwca 2018 roku (zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ 123/2017/DGL z dnia 15 grudnia 2017 r.)

W związku z powyższym Podlaski OW NFZ zaleca jak najszybsze przekazanie za pośrednictwem SNRL– Portal Personelu  następujących wniosków:

  • Wniosku o aktualizację danych osobowych – wyłącznie w wersji elektronicznej (w zakładkach:  „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept” oraz „Wnioski – Pozostałe wnioski”) – aktualizacja jest konieczna aby móc pobrać plik PDF z drukami recept.
  • Wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept po wygaśnięciu umowy upoważniającejw wersji elektronicznej oraz papierowej (w zakładkach:  „Współpraca z NFZ – Uprawnienia do recept”).

W sytuacji nieprzekazania do Podlaskiego OW NFZ do 30 czerwca 2018 roku wydrukowanego i podpisanego wniosku, uprawnienia do pobierania numerów recept z Systemu Numerowania Recept Lekarskich zostaną automatycznie odebrane z dniem 01 lipca 2018 roku.

 

Miejsce przekazywania dokumentów w postaci papierowej:

Siedziba Podlaskiego OW NFZ ul.  Pałacowa 3, 15-042 Białystok

Delegatura w Łomży ul. Al. Piłsudskiego 11a, 18-400 Łomża

Delegatura w Suwałkach ul. Ogińskiego 5c, 16-400 Suwałki

Delegatura w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 26, 17-300 Siemiatycze

 

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami