Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla twórców oprogramowania

25.03.2020

W związku z wprowadzeniem w systemie eWUŚ funkcjonalności przekazywania informacji dotyczącej objęcia kwarantanną osoby weryfikowanej zostanie włączona obsługa komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń eWUŚ w wersji v5, która  będzie funkcjonować równolegle z obecnie obowiązującą wersją v3 komunikatu.

– nazwisko świadczeniobiorcy zostanie poprzedzone ciągiem znaków [KW-DDMM], gdzie:

  • KW – oznaczenie kwarantanny
  • DD – dzień zakończenia kwarantanny
  • MM – miesiąc zakończenia kwarantanny

  • Dla formatu odpowiedzi w wersji 5 – https://ewus.nfz.gov.pl/ws/broker/ewus/status_cwu/v5 informacja o objęciu kwarantanną zawarta jest we wprowadzonym uniwersalnym elemencie prezentującym informacje dodatkowe związane z osobą weryfikowaną w eWUŚ , jako listę elementów z następującymi atrybutami: poziom, kod, wartość. Dla przypadku objęcia kwarantanną wartości elementu dodatkowego przyjmą następującą postać:
  • poziom – O (ostrzeżenie)
  • kod – KWARANTANNA-COVID19
  • wartość – Pacjent objęty kwarantanną do dnia DD.MM.RRR

Publikujemy dokumentację do obsługi komunikatu sprawdzenia statusu uprawnień do świadczeń  eWUŚ, która ulega zmianie:

w wersji 3

w wersji 5

Źródło: Centrala NFZ