Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla Świadczeniodawców w sprawie SIMP – ChUK

06.03.2020

 

Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach usprawniania funkcjonalności związanych z wymianą danych między systemami informatycznymi świadczeniodawców  a Systemem Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) udostępnia specyfikację protokołu komunikacji do nowego web service umożliwiającego rejestrację pacjentów w programie profilaktyki chorób układu krążenia (ChUK) oraz dokumentację komunikatów XML umożliwiających przekazanie danych (karty badania profilaktycznego i wyników badań) z aplikacji gabinetowej świadczeniodawcy do SIMP w postaci plików XML.

 

Szczegółowe materiały zostały udostępnione na stronie Centrali NFZ:

 

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-simp-chuk,7620.html

 

Jednostka publikująca*: Dział Kontraktowania Świadczeń