Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczeń lekarza POZ

12.11.2015

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ, w zakresie świadczeń lekarza POZ