Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

KOMUNIKAT dla Świadczeniodawców POZ ubiegających się o dofinansowanie informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa.

17.12.2018
Podlaski OW NFZ przypomina o możliwości uzyskania przez świadczeniodawców POZ dofinansowania do informatyzacji ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na zasadach określonych w Zarządzeniu nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

Zgodnie z postanowieniami § 4 ust 2 ww. zarządzenia – „Warunkiem uzyskania przez uprawnionego świadczeniodawcę środków na dofinansowanie w wysokości ustalonej w sposób, o którym mowa w ust. 1, jest złożenie w siedzibie właściwego oddziału Funduszu poprawnego wniosku o udzielenie dofinansowania.”

 

Zgodnie z Komunikatem dla Świadczeniodawców POZ Centrali NFZ z dnia 15.11.2018r.

Urządzenia informatyczne to:

 • maszyny przenośne do automatycznego przetwarzania danych o masie do 10 kg, tj.: laptopy, notebooki,
 • komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne,
 • maszyny do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów,
 • pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub nie w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia i wyjścia,
 • urządzenia peryferyjne wyjścia (klawiatura, mysz itp.),
 • skanery (z wyłączeniem urządzeń wielofunkcyjnych zawierających drukarkę, skaner, kopiarkę i/lub faks),
 • drukarki atramentowe używane z urządzeniami do przetwarzania danych,
 • drukarki laserowe używane z urządzeniami do przetwarzania danych,
 • pozostałe drukarki używane z urządzeniami do przetwarzania danych,
 • jednostki wykonujące co najmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie,
 • pozostałe peryferyjne urządzenia wejścia lub wyjścia,
 • urządzenia pamięci do nieruchomych nośników informacji,
 • urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji,
 • pozostałe jednostki do maszyn do automatycznego przetwarzania danych,
 • części i akcesoria do maszyn liczących,
 • półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej.

Oprogramowanie to:

 • systemy operacyjne
 • programy użytkowe (aplikacje) wykorzystywane do obsługi poradni,
 • oprogramowanie zabezpieczające właściwe oprogramowanie wykorzystywane do obsługi poradni (antywirus, firewall, itp.).

Jednocześnie Podlaski OW NFZ informuje , iż został przedłużony do 21 grudnia 2018r. termin na składanie przez świadczeniodawców wniosków  o udzielenie dofinansowania.