Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący skierowania Świadczeniobiorców na zabiegi fizjoterapeutyczne, w szczególności na zabiegi krioterapii ogólnoustrojowej.

16.11.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz.U. 2013 poz. 1522, z późn. zm.), każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego ma możliwość zlecenia zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym krioterapii ogólnoustrojowej w ramach fizjoterapii ambulatoryjnej. Jednocześnie przypominamy, iż Świadczeniobiorca powinien zarejestrować skierowanie w wybranym gabinecie, zakładzie rehabilitacji lub fizjoterapii nie później niż 30 dni od dnia jego wystawienia. Warunek zarejestrowania skierowania w ciągu 30 dni dotyczy zakresu fizjoterapia ambulatoryjna i fizjoterapia domowa.