Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach

17.12.2015

Komunikat dla pacjentów w związku z Europejskim Dniem Wiedzy o Antybiotykach