Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla pacjentów objętych leczeniem w programach lekowych i chemioterapii

16.03.2020

Aktualne wykazy placówek, w których pacjenci mogą uzyskać świadczenia z zakresu programów lekowych i chemioterapii wraz z danymi do kontaktu:Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami