Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept refundowanych pro auctore/pro familae i aptek/punktów aptecznych, dotyczący numeru umowy upoważniającej na recepcie

30.01.2018

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012r. w sprawie recept lekarskich (Dz.U.2017r. poz.1570) recepty posiadające w zakresie danych, numer umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, mogą być wystawiane przez lekarzy/lekarzy dentystów/felczerów i realizowane w aptekach do czasu wydania nowych przepisów, opublikowanych w obecnie procedowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich.

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami