Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat dla osób uprawnionych do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych w sprawie ubiegania się o nadanie numerów recept z wykorzystaniem Portalu NFZ

30.06.2017

Podlaski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 44/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty został przedłużony termin złożenia wniosku o utrzymanie uprawnienia do pobierania numerów recept /wersja elektroniczna i papierowa/ i wniosku o aktualizację danych /wersja elektroniczna/ do dnia 31 grudnia 2017 r.

Miejsca przekazywania dokumentów w wersji papierowej:

– siedziba Podlaskiego OW NFZ 15-042 Białystok ul. Pałacowa 3

– Delegatura Podlaskiego OW NFZ 18-400 Łomża Al. Piłsudskiego 11A

– Delegatura Podlaskiego OW NFZ 16-400 Suwałki ul. Ogińskiego 5C

– Delegatura Podlaskiego OW NFZ 17-300 Siemiatycze ul. 11-Listopada 26

 

 

źródło: Wydział Gospodarki Lekami