Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat AOTMiT dot. ustalenia taryfy świadczeń:„Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”

04.06.2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego:„Wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora”. 

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 6 czerwca 2019 r.

Więcej informacji na stronie AOTMiT: http://bipold.aotm.gov.pl/index.php/component/content/article?layout=edit&id=6088

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej