Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat AOTMiT

01.08.2016

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=1186

 

                                                                                                                        źródło – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji