Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Komunikat AOTMiT

27.07.2016

Agencja Oceny Technologii  Medycznych i Taryfkacji zaprasza ekspertów klinicznych do prac nad taryfikacją świadczeń.

 

http://www.aotm.gov.pl/www/index.php?id=955

 

                                                                                                                                                                               źródło – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji