Telefoniczna
Informacja Pacjenta:
800 190 590
  • Facebook Logo
  • Youtube Logo
  • Twitter Logo
  • Język Migowy dłonie Logo
  • Biuletyn Informacji Publicznej Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Kolejne spotkania ze stowarzyszeniami skupiającymi osoby niepełnosprawne

03.10.2018

Przedstawiciele Podlaskiego OW NFZ wzięli udział w kolejnych spotkaniach poświęconych zmianom, jakie wprowadziła ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 25 września w Bielsku Podlaskim odbył się Bielski Konwent Osób z Niepełnosprawnościami organizowany przez Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Szansa, w którym wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych instytucji oraz osoby niepełnosprawne. Natomiast 3 października gościliśmy w Dziennym Ośrodku dla Dorosłych Osób z Autyzmem w Białymstoku. W tym spotkaniu wzięła także udział dr Marzena Juczewska – zastępca dyrektora ds. medycznych Podlaskiego OW NFZ.

Podczas spotkań pracownicy Funduszu mówili o tym, na jaką pomoc w opiece medycznej mogą liczyć osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, do jakich lekarzy niepełnosprawni pacjenci nie muszą mieć od 1 lipca 2018 r. skierowania oraz jakie dokumenty upoważniają do skorzystania z uprawnień, jakie daje ustawa z dn. 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

fot. www.facebook.com/sponszansa

Źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej