Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Kiedy może być wystawione skierowanie na leczenie uzdrowiskowe/ważność skierowania

02.02.2022

W związku z licznymi pytaniami pacjentów dotyczącymi możliwości złożenia nowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe informujemy, iż na podstawie obowiązujących przepisów [1], lekarz może wystawić kolejne skierowania na leczenie uzdrowiskowe jedynie w przypadku, w którym od dnia zakończenia leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej, upłynęło co najmniej 12 miesięcy.
Powyższego przepisu nie stosuje się w przypadku kwalifikacji konsultanta ds. lecznictwa uzdrowiskowego zatrudnionego w oddziale NFZ, do leczenia uzdrowiskowego w szpitalu uzdrowiskowym i leczenia uzdrowiskowego w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

Przypominamy ponadto, iż istnieje obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od daty jego wystawienia. Powyższe oznacza, że skierowanie zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni od daty wystawienia. Po upływie tej daty, skierowanie jest odsyłane do lekarza kierującego na leczenie z powodu utraty ważności.

Podstawa prawna:
[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitacje uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 111).