Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Instrukcja dla lekarza dotycząca wypełniania elektronicznej Karty Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego

04.04.2016

http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/instrukcja-dla-lekarza-dotyczaca-wypelniania-elektronicznej-karty-zgloszenia-nowotworu-zlosliwego/