Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informatyzacja ochrony zdrowia to same korzyści dla pacjentów.Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński i dyrektor POW NFZ Maciej Olesiński o e-receptach i Internetowym Koncie Pacjenta w Podlaskim UW.

29.07.2019

Nie można jej zgubić, nigdy nie będzie nieczytelna – e-recepta to same korzyści dla pacjenta – wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński promował e-recepty i Internetowe Konto Pacjenta podczas spotkania z lekarzami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. „Informatyzacja systemu zdrowia to same korzyści dla pacjentów i dla lekarzy” – przekonywał podczas spotkania z podlaskimi lekarzami wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. Do końca 2019 r. elektroniczne recepty mają całkowicie zastąpić tradycyjne, papierowe. Teraz lekarze wystawiają e-recepty dobrowolnie. Wiceminister zdrowia apelował, żeby jak najszybciej zacząć oswajać pacjentów ze zmianami, ponieważ e-recepty to same korzyści dla pacjenta : – nie można jej zgubić – nie ma ryzyka nieczytelnej recepty czy braku pieczątki na recepcie – można ją zrealizować częściowo (jeśli na recepcie wypisanych jest kilka opakowań leku, to można wykupić tylko jedno opakowanie, a resztę recepty zrealizować przy okazji kolejnej wizyty). Natomiast dyrektor podlaskiego oddziału NFZ Maciej Olesiński przedstawił, jak wdrażanie cyfryzacji w ochronie zdrowia przebiega w naszym województwie – od stycznia 2019 r. 74 podmioty wystawiły ok. 126 tys. e-recept. Przypomniał też , że Podlaskim Oddziale NFZ każdy może potwierdzić swój profil zaufany co jest pierwszym krokiem do utworzenia indywidualnego IKP.

źródło: Sekcja Komunikacji Społecznej