Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o unieważnieniu postępowania konkursowego w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

19.05.2020

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu w dniu 15 maja 2020 r. postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.Unieważnienie:


(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2020 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami