Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o unieważnieniu postępowań konkursowych w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe

18.01.2021

Podlaski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o unieważnieniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowe, w zakresie:

  • Leczenie dinutuksymabem beta pacjentów z nerwiakiem zarodkowym współczulnym,
  • Leczenie mukowiscydozy,

w tym leki na obszarze województwa podlaskiego.


Unieważnienie:


(w informatorze o postępowaniach konkursowych Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ proszę wybrać datę: 2021 r., bieżący status: unieważnione, w przedmiocie postępowań: leczenie szpitalne)


Jednostka publikująca: Wydział Gospodarki Lekami