Telefoniczna
Informacja Pacjenta: 800 190 590

Aktualności Oddziału

Aktualności Oddziału

Informacja o pełnej dostępności sal obsługi klientów

10.06.2021

7 czerwca 2021 r. przywrócona została w pełnym zakresie działalność sal obsługi klientów w siedzibie i delegaturach Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Można już m.in. potwierdzić Profil Zaufany, załatwić sprawę dotyczącą wyrobów medycznych, złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub uzyskać podstawowe informacje w sprawach związanych z działalnością NFZ.

Zarówno klientów i pracowników NFZ obowiązują nakazy sanitarne.

Na salę wpuszczana są wyłącznie osoby, które mają zakryte usta i nos oraz zdezynfekują ręce.
Stanowiska do obsługi klientów są oddalone od siebie o minimum 2 metry.

Po każdym obsłużonym kliencie stanowisko, w tym przesłona oddzielająca pracowników, blat biurka i długopisy są starannie dezynfekowane.

Nad płynnością obsługi i zachowaniem obostrzeń sanitarnych czuwa wyznaczony pracownik Funduszu, zawsze obecny na sali.

Ze względów bezpieczeństwa, przed każdą salą znajdują się specjalne skrzynki, w których pacjenci będą mogli zostawić pisma, skargi i wnioski, bez konieczności wchodzenia do siedziby oddziału lub sali.

WAŻNE!

Zachęcamy Państwa do załatwiania spraw poprzez kontakt zdalny – telefonicznie lub e-mailowo.

Informacje uzyskacie Państwo pod następującymi numerami telefonów lub kierując zapytanie na następujące adresy e-mail:

• leczenie uzdrowiskowe tel. 85 745 95 23 lub 85 745 95 24 kancelaria@nfz-bialystok.pl
• zaopatrzenie w wyroby medyczne tel. 85 745 95 87 kancelaria@nfz-bialystok.pl
• składanie skarg i wniosków tel. 85 745 95 76 kancelaria@nfz-bialystok.pl
• ubezpieczenie w NFZ, tel. 85 745 95 93 kancelaria@nfz-bialystok.pl
• ubezpieczenie dobrowolne tel. 85 745 95 93
• Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego ekuz@nfz.gov.pl
• certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ tel. 85 745 95 21 wf10@nfz.gov.pl
• wnioski unijne/ formularze UE/EFTA tel. 85 745 95 21 ekuz@nfz.gov.pl
• zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju tel. 85 745 95 07 wniosek wyślij pocztą tradycyjną na adres: Centrum Usług Wspólnych w Gorzowie Wielkopolskim – Lubuski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Pionierów 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski).

Dane teleadresowe Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

Siedziba Oddziału w Białymstoku:
ul. Pałacowa 3, 15-042 Białystok
tel. 800 190 590 (Telefoniczna Informacja Pacjenta)
fax 85 745 95 39
e-mail: kancelaria@nfz-bialystok.pl

adresePUAP:/prud1d099x/Skrytka_ESP

Delegatura w Łomży
aleja Józefa Piłsudskiego 11a, 18-400 Łomża
tel./fax 86 216 88 40
e-mail: lomza@nfz-bialystok.pl

Delegatura w Suwałkach
ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 5c, 16-400 Suwałki
tel. 87 562 02 50
tel./fax 87 562 02 51
e-mail: suwalki@nfz-bialystok.pl

Delegatura w Siemiatyczach
ul. 11 Listopada 26, 17-300 Siemiatycze
tel./fax 85 655 20 71
tel./fax 85 655 40 01
e-mail: siemiatycze@nfz-bialystok.pl